Akraw Procesbeheersing, Risicomanagement, Business Control en Auditing Services.

Auditing van úw bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen

Prestaties binnen bedrijfsonderdelen

Hoe gaat het eigenlijk binnen de bedrijfsonderdelen? Leveren de bedrijfsprocessen op wat ervan verwacht wordt? Naarmate de organisatie groter is nemen deze vragen toe. U heeft een onderbuikgevoel en zoekt bevestiging – of ontkenning! – om vervolgens de juiste maatregelen te kunnen nemen. Er is een verantwoorde toetsing nodig, u onderkent nut en noodzaak van een audit.

In control komen en blijven

Akraw Consultancy helpt bij het “in control” houden van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen, door:

  • te bepalen welke interne en externe eisen er gelden voor de bedrijfsonderdelen;

  • een toetsingsraamwerk op te stellen aan de hand van de bevindingen;

  • te toetsen in welke mate de bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen aan het raamwerk voldoen;

  • aanbevelingen te geven ter verbetering.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Akraw Consultancy.